Studiuj w Białymstoku

  Urząd Miejski w Białymstoku realizuje wymogi wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

W Urzędzie Miejskim w Białymstoku, dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych własnych oraz zleconych, wynikających z przepisów prawa. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c, d, e, f lub art. 9. ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j RODO. Urząd Miejski przetwarza dane, co do których:

 

 • istnieje obowiązek prawny ich podania,
 • podanie ich jest dobrowolne , ale ich niepodanie uniemożliwi realizację świadczonej usługi,
 • podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje co najwyżej utrudnienia w realizowanej usłudze.

 

Do wyżej wymienionych przypadków stosowane są klauzule informacyjne wskazujące, czy podanie danych jest obowiązkowe lub dobrowolne oraz skutek jaki niesie ze sobą niepodanie danych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osób, klauzule informacyjne podawane są podczas pozyskiwania danych osobowych, a w pozostałych przypadkach informacje o przetwarzaniu danych przekazywane są zgodnie z art. 14 RODO.

Urząd Miejski w Białymstoku pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.

Zebrane dane przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane. Okres przechowywania wynika z przepisów prawa, a w szczególności z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, z wyłączeniem:

 

 • nagrań rozmów telefonicznych – przez okres do 30 dni lub do zakończenia postępowania, jeżeli nagranie stanowi materiał dowodowy,
 • nagrań z monitoringu wizyjnego budynków – przez okres do 14 dni lub do zakończenia postępowania, jeżeli nagranie stanowi materiał dowodowy.

 

Administratorem w rozumieniu RODO (administrator danych osobowych) dla danych osobowych gromadzonych przez Urząd Miejski w Białymstoku jest Prezydent Miasta Białegostoku z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia, osoby których dane są przetwarzane mogą kontaktować się z:

 

Inspektor Ochrony Danych

Urząd Miejski w Białymstoku

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

telefon informacyjny: 85 879 79 79

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:

 

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

 

Tancerze Fair Play Crew przekonują do wyboru białostockich uczelni wyższych. Film ich autorstwa przekonuje, że nie warto iść drogą na skróty. Warto natomiast – postawić na edukację, wybrać najlepsze miejsce do studiowania i rozwoju.

- Białystok niewątpliwie jest miastem młodym, który stawia na akademickość. Chcemy być postrzegani jako miejsce, w którym można realizować swoje pasje i marzenia. Obecnie konieczne jest stosowanie różnych metod, które mają zachęcać młodzież, by tutaj przyjeżdżała. Dlatego za każdym razem staramy się znaleźć inny sposób na dotarcie do odbiorców – mówi Tadeusz Truskolaski.

W poprzednich latach kampania zachęcająca do studiowania w Białymstoku oparta była na kreatywnych pomysłach młodych ludzi, którzy mieli za zadanie nakręcić filmik, w którym odpowiadali na pytanie „A dlaczego Białystok?”. Zwycięzcy konkursu przez rok prowadzili vloga: www.dlategobialystok.blogspot.com. Teraz kampanię promuje film reklamowy z udziałem białostockiej grupy Fair Play Crew. Tancerze są autorami pomysłu na film pod hasłem „Bądź mądry – Studiuj w Białymstoku”.


- Wierzymy, że Białystok to pozytywne miasto, które daje wiele szans, i które przyciąga twórczych, społecznie zaangażowanych ludzi - mówi Wojciech Blaszko, członek Fair Play Crew. - Włączyliśmy się do tej akcji, bo wiemy, że rozpoczęcie studiów to często moment, w którym podejmuje się decyzję o miejscu, w którym chce się mieszkać. A warto wylądować tutaj. I rozwijać się, działać, wdrażać swoje pomysły, tworzyć. Dla nas zdecydowanie to była mądra decyzja. I cieszymy się, że mamy możliwość zachęcić do tego młodych ludzi poprzez nasz spot.

Spot reklamowy z udziałem Fair Play Crew jest skierowany do młodych ludzi w wieku 17-24.

- W warstwie realizacyjnej postawiliśmy na prezentację kabaretowej etiudy, dlatego też całość oparta jest o jedno, mastershotowe ujęcie opatrzone „neonową”, kojarzącą się estradowo, grafiką - opowiada Krzysztof Kiziewicz, odpowiedzialny za realizację filmu.

- Po raz kolejny staramy się budować działania promujące miasto w oparciu o lokalnych twórców. Grupa Fair Play Crew jest marką samą w sobie i liczymy, że ich filmik trafi do wielu młodych ludzi z całej Polski – dodaje zastępca prezydenta miasta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Organizatorem kampanii „Bądź mądry – Studiuj w Białymstoku" jest Urząd Miejski w Białymstoku. Odbywa się ona we współpracy z trzema publicznymi uczelniami: Politechniką Białostocką, Uniwersytetem w Białymstoku i Uniwersytetem Medycznym.

 

 

Tancerze Fair Play Crew zachęcają do wyboru białostockich uczelni wyższych. Film ich autorstwa przekonuje, że nie warto iść drogą na skróty. Warto natomiast – postawić na edukację, wybrać najlepsze miejsce do studiowania i rozwoju.

Czytaj więcej...